வறுமையும் அதிகரிக்க

அமெரிக்காவில் வறுமை
அமெரிக்காவில் வறுமை
உலகின் வல்லரசு நாடான அமெரிக்காவில் பொருளாதார மந்தநிலைக் காரணமாக வேலை இல்லா திண்டாட்டமும் வறுமையும் அதிகரிக்க துவங்கி விட்டது. அதாவது 430 லட்சம்பேர் வறுமையில் இருப்பதாகவும் 2008 -ம் ஆண்டு 400 -லட்சம் ......[Read More…]