வலி

51 அத்தியாவசிய மருந்துகளுக்கு விலைக் கட்டுப்பாடு : மத்திய அரசு நடவடிக்கை
51 அத்தியாவசிய மருந்துகளுக்கு விலைக் கட்டுப்பாடு : மத்திய அரசு நடவடிக்கை
புற்றுநோய், வலி, இதயபாதிப்புகள், தோல்நோய்கள் உள்ளிட்ட வற்றுக்கான 51 அத்தியாவசிய மருந்துகள் மீது தேசிய மருந்துவிலை நிர்ணய ஆணையம் (என்.பி.பி.ஏ) விலை கட்டுப்பாட்டை விதித்துள்ளது. அதன்படி அந்தமருந்துகளின் விலை 6 சதவீதத்தில் இருந்து 53 ......[Read More…]