வளர்ச்சி நாயகன்

வளர்ச்சி நாயகன் மட்டும் அல்ல,  ஆரோக்கிய நாயகன்
வளர்ச்சி நாயகன் மட்டும் அல்ல, ஆரோக்கிய நாயகன்
குஜராத்தில் இருக்கும் குழந்தைகளின் ஊட்டச் சத்து பற்றாக் குறை 48%. இது மிகவும் வறுமையான நடன சோமாலியாவைவிட அதிகம் என எதிர்கட்சிகள் முதல் மார்க்கண்டேய கட்ஜூ வரை புகர் தெரிவித்து வந்தனர். ...[Read More…]