வழங்கி வந்தது. சீனாவின். காஷ்மீர்மாநிலம்

சீன நிலையில் மாற்றம் இந்தியா வரவேற்ப்பு
சீன நிலையில் மாற்றம் இந்தியா வரவேற்ப்பு
ஜம்மு காஷ்மீர் மக்களுக்கு சீனா கடந்த ஓராண்டு காலமாக தனி தாளில் தான் முத்திரையிட்டு விசா வழங்கி வந்தது. சீனாவின் இந்த செயல்பாடு காஷ்மீர்மாநிலம் இந்தியாவின் ஒரு பகுதி அல்ல என வெளிப்படுத்தும் விதமாக ......[Read More…]