வழங்குவதை

காஷ்மீரிகளுக்கு தனி விசா வழங்குவதை சீனா நிறுத்தியது
காஷ்மீரிகளுக்கு தனி விசா வழங்குவதை சீனா நிறுத்தியது
இந்தியாவின் கடும் எதிர்ப்பை அடுத்து காஷ்மீர் பகுதியை சேர்ந்த மக்களுக்கு தனிவிசா வழங்குவதை சீனா நிறுத்தி உள்ளது. கடந்த ஓராண்டாக காஷ்மீர் பகுதியை சேர்ந்த மக்களுக்கு மட்டும் சீனா தனி விசா வழங்கி ......[Read More…]