வஹாபி

பாகிஸ்தானிய அணுகுண்டும் வஹாபிய ஜிஹாத்தும் வளைக்கப்படும் பாரதமும்
பாகிஸ்தானிய அணுகுண்டும் வஹாபிய ஜிஹாத்தும் வளைக்கப்படும் பாரதமும்
1998ல் போகரண் அணுஆயுத சோதனை நடத்தப்பட்ட போது "ஏழை நாட்டுக்கு இது தேவையா?" என்று பாரதத்திடம் $115 மில்லியன் டாலர்கள் நிதியுதவி பெற்ற ஐரோப்பிய பணக்கார நாடுகள் கூவின. அணு ஆயுதங்களைத் தவறான கைகளுக்குப் போய்விடாமல் ......[Read More…]

March,14,13, ,