வாகன ஓட்டுனர் உரிமம்

இந்தியாவில் 5 கோடியே 40 லட்சம் வாகன ஓட்டுனர் உரிமங்கள் போலி
இந்தியாவில் 5 கோடியே 40 லட்சம் வாகன ஓட்டுனர் உரிமங்கள் போலி
இந்தியாவில் நடைமுறையில் உள்ள 18 கோடி வாகனஓட்டுனர் உரிமங்களில் சுமார் 5 கோடியே 40 லட்சம் (மூன்றில் ஒருபங்கு) உரிமங்கள் போலியானவை என தெரியவந்துள்ளது. தற்போது, லைசென்ஸ் இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டுவது, போலிலைசென்ஸ் வைத்துகொண்டு ......[Read More…]