வாக்குச் சாவடி

காங்கிரஸ்சை  கருத்துக் கணிப்பில் மட்டும் அல்ல  வாக்குச் சாவடியிலும் புறக்கணிக்க வேண்டும்
காங்கிரஸ்சை கருத்துக் கணிப்பில் மட்டும் அல்ல வாக்குச் சாவடியிலும் புறக்கணிக்க வேண்டும்
5 மாநில சட்ட சபைகளுக்கு விரைவில் தேர்தல்கள் நடக்க உள்ளன. பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் 5மாதங்களே உள்ளன.இந்நிலையில் தேர்தல் கருத்துக் கணிப்புகளுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் காங்கிரஸ் வலியுறுத்தி வருகிறது ......[Read More…]