வாக்கு எண்ணிக்கை

டெல்லி   மூன்று  மாநகராட்சிகளையும் கைப்பற்றும்   பா ஜ க
டெல்லி மூன்று மாநகராட்சிகளையும் கைப்பற்றும் பா ஜ க
டெல்லியில் மூன்று மாநகராட்சிகளுக்கான வாக்குஎண்ணிக்கை தற்போது நடை பெற்று வருகிறது. மூன்று மாநகராட்சிகளிலும் பா ஜ க முன்னிலை வகித்து வருகிறது.டெல்லி மாநகராட்சி தெற்குடெல்லி மாநகராட்சி, கிழக்குடெல்லி மாநகராட்சி, ......[Read More…]