வாக்கெடுப்புடன்

டிசம்பர் 4 ,5 தேதிகளில் வாக்கெடுப்புடன் கூடிய விவாதம் நடத்த படலாம்
டிசம்பர் 4 ,5 தேதிகளில் வாக்கெடுப்புடன் கூடிய விவாதம் நடத்த படலாம்
சில்லரை வர்த்தகத்தில் அன்னிய முதலீடு பற்றி பாராளுமன்றத்தில் வாக்கெடுப்புடன் கூடிய விவாதம் நடத்தவேண்டும் என்று தொடர்ந்து பா.ஜ.க வலியுறுத்தி வருகிறது. இந்நிலையில் மத்திய அரசு இதை ஏற்று ......[Read More…]