வாசுதேவ் தேவ்னானி

சூரிய நமஸ்காரம் யோகாவின் ஒரு ஆசனமே
சூரிய நமஸ்காரம் யோகாவின் ஒரு ஆசனமே
சூரிய நமஸ்காரம் ஒன்றும் மதம்சார்ந்தது அல்ல , அது யோகாவின் ஒரு ஆசனம் , நமாஸில்கூட அதேபோன்ற அசைவுகள் உள்ளது என்று பாஜக தலைவர் வாசுதேவ் தேவ்னானி தெரிவித்துள்ளார். ...[Read More…]