வாடகை கார்

வாடகை கார்களில் பயணிக்கும் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்ய வேண்டும்
வாடகை கார்களில் பயணிக்கும் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்ய வேண்டும்
வாடகை கார்களில் பயணிக்கும் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்ய வேண்டும் என்று மத்திய பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நல மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் மேனகா காந்தி வலியுறுத்தியுள்ளார். இது தொடர்பாக, மத்திய போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரிக்கும் ......[Read More…]