வான் எல்லை

தனதுநாட்டு வான் எல்லையில் இந்திய விமானங்கள் பறக்க பாகிஸ்தான் அனுமதி
தனதுநாட்டு வான் எல்லையில் இந்திய விமானங்கள் பறக்க பாகிஸ்தான் அனுமதி
தனதுநாட்டு வான் எல்லையில் இந்திய விமானங்கள் பறக்க பாகிஸ்தான் அனுமதி அளித்துள்ளது. ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலம், புல்வாமாவில் பாகிஸ்தானைச்சேர்ந்த பயங்கரவாதிகள் சிஆர்பிஎஃப் வீரர்களை குறிவைத்து கடந்த பிப்ரவரி 14ம் தேதி தாக்குதல் நடத்தியதை அடுத்து, இந்தியப் போர் ......[Read More…]