வாய் துர்நாற்றம் நீங்க

வாய் துர்நாற்றம் நீங்க
வாய் துர்நாற்றம் நீங்க
ஒரு சிலர் வாயை திறந்தாலே நமக்கு தலை சுற்றி மயக்கமே வந்துவிடும் . இருப்பினும் நமது வாய் நாறுகிறதா என நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடியாது. வாயை சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளா விட்டால் வாய் துர்நாற்றம் ......[Read More…]