வார்ட்டன்

நரேந்திரமோடிக்கு அனுமதி மறுக்க பட்டதற்க்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து   இந்தியர்கள் கண்டன ஊர்வலம்
நரேந்திரமோடிக்கு அனுமதி மறுக்க பட்டதற்க்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்தியர்கள் கண்டன ஊர்வலம்
அமெரிக்க பல்கலை கழகத்தில் உரையாற்ற, நரேந்திரமோடிக்கு அனுமதி மறுக்க பட்டதற்க்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அந்நாட்டில் வசித்து வரும் இந்தியர்கள், கண்டன ஊர்வலம் நடத்தியுள்ளனர் ...[Read More…]