வால் மார்ட்

நியூயார்க்கிலேயே    வால் மார்ட் நிறுவனம் மூடப்படும் நிலைமையில் உள்ளது
நியூயார்க்கிலேயே வால் மார்ட் நிறுவனம் மூடப்படும் நிலைமையில் உள்ளது
நியூயார்க் நகரில் வால் மார்ட் நிறுவனம் மூடப்படும் நிலைமையில் உள்ளது , ஆனால் மத்திய அரசு அதனை இங்கு திறந்துகொள்ளஅனுமதி தந்துள்ளது என்று பாரதிய ஜனதா மூத்த தலைவர் அத்வானி கருத்து ......[Read More…]