வாழும் கலை

நமது கலாசாரத்தை நாமே குறை கூறலாமா?
நமது கலாசாரத்தை நாமே குறை கூறலாமா?
இந்தியாவுக்கு வருகைதந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். பொருளாதார ரீதியாக மட்டும் உலகம் இணைந்திருக்க வில்லை. இப்போது கலாசார ரீதியாகவும் உலகம் ஒன்றிணைந்துள்ளது. இந்தியா பன்முகத் தன்மை கொண்ட நாடு. இந்த உலகத்திற்கு பல்வேறு விஷயங்களை கற்றுக்கொடுப்பதற்கு ......[Read More…]