விக்கிலீக்ஸ் கணக்கை

விக்கிலீக்ஸ் கணக்கை பேபால் ரத்து செய்துவிட்டது
விக்கிலீக்ஸ் கணக்கை பேபால் ரத்து செய்துவிட்டது
பேபால்(Paypal) விக்கிலீக்ஸ் கணக்கை அமெரிக்காவின் நெருக்கடி காரணமாக ரத்து செய்துவிட்டது. சட்டவிரோத செயல்களில் விக்கிலீக்ஸ் இணையதளம் ஈடுபட்டு வருவதாக பேபால் குற்றம் சுமத்தி உள்ளது . பேபால் கணக்கை ரத்து செய்ததன் காரணமாக விக்கிலீக்ஸ் ......[Read More…]