விக்கிலீக்ஸ் நிர்வாகத்திற்க்கு அனுப்பியுள்ளார்

அமெரிக்காவின்  கோரிக்கையை விக்கிலீக்ஸ் நிராகரித்துள்ளது
அமெரிக்காவின் கோரிக்கையை விக்கிலீக்ஸ் நிராகரித்துள்ளது
அமெரிக்காவிற்கும் அதன் நட்பு நாடுகளுக்கும் இடையே உறவை பாதிக்கும் வகையில் ஆவணங்களை வெளியிட கூடாது என அமெரிக்க அரசு சார்பாக விக்கிலீக்ஸ் இணையதளத்திற்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டு உள்ளது. அமெரிக்க-அரசின் ......[Read More…]