விசாரனை

நிலக்கரி சுரங்கஒதுக்கீடு தொடர்பான 257 கோப்புகள் மாயமானது குறித்து சி.பி.ஐ., விசாரனை
நிலக்கரி சுரங்கஒதுக்கீடு தொடர்பான 257 கோப்புகள் மாயமானது குறித்து சி.பி.ஐ., விசாரனை
நிலக்கரி சுரங்கஒதுக்கீடு தொடர்பான 257 கோப்புகள் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சக அலுவலகத்தில் இருந்து மாயமானதுகுறித்து சி.பி.ஐ., விசாரிக்க முடிவுசெய்துள்ளது. ...[Read More…]

August,22,13, ,