விசித்திர முயற்ச்சி

குஜராத்தில்   எம்.பி.,க்களை, எம்.எல். ஏ.,வாக ஆக்கும் காங்கிரஸ்சின் விசித்திர முயற்ச்சி
குஜராத்தில் எம்.பி.,க்களை, எம்.எல். ஏ.,வாக ஆக்கும் காங்கிரஸ்சின் விசித்திர முயற்ச்சி
இந்திய அரசியலில் ஒரு விசித்திரம் பொதுவாக எம்.எல்.ஏ.,க்களாக இருப்பவர்களைத்தான், எம்.பி.,யாக நிறுத்துவார்கள் . ஆனால் குஜராத் காங்கிரஸ்சோ எம்.பி.,க்களை, எம்.எல். ஏ.,வாக ஆக்கும் விசித்திர முயற்ச்சியை மேற்கொண்டுள்ளது. ...[Read More…]