விசுவ இந்து பரிஷத்

புதிய மசூதியை கட்டுவதற்க்கு அனுதிக்க மாட்டோம் ; தொகாடியா
புதிய மசூதியை கட்டுவதற்க்கு அனுதிக்க மாட்டோம் ; தொகாடியா
ராமர் பிறந்த இடம் அயோத்திதான் என்பதை உறுதியாக நம்புகிறோம்\. புதிய மசூதியை இந்த இடத்தில் கட்டுவதற்க்கு ஒரு போதும் நாங்கள் அனுதிக்க-மாட்டோம். இங்கே உள்ள 67 ஏக்கர்நிலத்தையும் சேர்த்து ......[Read More…]