விஜயா ஏகாதசி

பங்குனி மாதம் வரும்   விஜயா  ஆமலகீ  ஏகாதசி
பங்குனி மாதம் வரும் விஜயா ஆமலகீ ஏகாதசி
பங்குனி மாதம் தேய்பிறையில் வருவது விஜயா ஏகாதசி. இந்த நாளில், வாழை இலையில் 7 விதமான தானியங்களை (எள் சேர்க்காமல் ), ஒன்றின்மேல் ஒன்றாக பரப்பவேண்டும். அதன் மீது ஒரு கலசம்வைத்து, அதில் நாராயணரின் ......[Read More…]