விஜய் சன்கால்ப்

பாஜகவின் பீம் மகாசங்கம்  பேரணி
பாஜகவின் பீம் மகாசங்கம் பேரணி
பாஜகவின் தலித் மக்கள்பிரிவு சார்பாக நடத்தப்படும் 'பீம் மகாசங்கம்' பேரணிக்காக 5000 கிலோ கிச்சடி தயாரிக்கபட்டுள்ளது. பாஜகவின் தலித்மக்கள் பிரிவு சார்பில் 'பீம் மகாசங்கம் விஜய் சன்கால்ப்' என்ற பெயரில் பேரணி ஒன்று நடைபெற ......[Read More…]