விஜய் திவஸ்

கார்கில் வெற்றி தினமான விஜய் திவஸ் நாடுமுழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது
கார்கில் வெற்றி தினமான விஜய் திவஸ் நாடுமுழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது
கார்கில் வெற்றி தினமான விஜய் திவஸ் நாடுமுழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி நடைபெற்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளில், போரில் உயிர்தியாகம் செய்த வீரர்களுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது. டெல்லியில் உள்ள போர் வீரர்களின் நினைவுச் சின்னமான அமர் ஜவான் ......[Read More…]

July,26,16,