விஜய் பகுகுணா

உத்தரகாண்ட் திணறும் விஜய் பகுகுணா
உத்தரகாண்ட் திணறும் விஜய் பகுகுணா
உத்தரகாண்ட் வெள்ளப் பேரழிவை தொடர்ந்து சுமார் 10 ஆயிரம் ராணுவவீரர்கள் அங்கு முகாமிட்டு மீட்புப்பணிகளை செய்துவருகிறார்கள். மீட்புப் பணிகளை இராணுவம் மிக வேகமாக துரிதபடுத்தியுமே அதை செய்து முடிப்பதற்கு சுமார் 16 நாட்கள் ......[Read More…]