விஞ்ஞானி

நீங்கள் எங்களை பெருமைப்பட செய்துள்ளீர்கள்
நீங்கள் எங்களை பெருமைப்பட செய்துள்ளீர்கள்
இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சிநிறுவனம் (இஸ்ரோ) செயற்கை கோள்களையும், அவற்றை விண்ணில் ஏவுவதற்காக பிஎஸ்எல்வி. மற்றும் ஜி.எஸ்.எல்.வி. ராக்கெட்டுகளையும் தயாரித்துவருகிறது. தற்போது 712 கிலோ எடை கொண்ட 7–வது கார்ட்டோசாட்–2இ என்ற செயற்கை கோள் வடிவமைக்கப்பட்டு ......[Read More…]

மங்கள்யான்  வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது
மங்கள்யான் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது
செவ்வாய் கிரகத்தை ஆய்வுசெய்யும் நாடுகளின் வரிசையில் இந்தியாவும் சேர்ந்து விட்டது. மங்கள்யான் செயற்கை கோள் சரியாக 2. 38 மணிக்கு , ஸ்ரீ ஹரிகோட்டாவில் இருந்து பிஎஸ்எல்வி., ராக்கெட்மூலம் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது. ......[Read More…]

இங்கிலாந்த்  விஞ்ஞானி செயற்கை பெட்ரோல்
இங்கிலாந்த் விஞ்ஞானி செயற்கை பெட்ரோல்
இங்கிலாந்த் விஞ்ஞானிகள் செயற்கை பெட்ரோலை தயாரித்து உள்ளனர், புதிய வகை மூலக்கூறுகளுடன் ஹைட்ரனை மையமாக வைத்து இந்த பெற்றோல் தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த பெட்ரோலின் மூலம் கார்கள் மற்றும் அதன் என்ஜின்களை இயக்க இயலும். இதில் ......[Read More…]