விடுவிக்கமுடியும்

பணய கைதிகளை விடுவிக்க 90 மில்லியன் யூரோ கேக்கும் அல் கொய்தா
பணய கைதிகளை விடுவிக்க 90 மில்லியன் யூரோ கேக்கும் அல் கொய்தா
90 மில்லியன்-யூரோ கொடுத்தால்தான் 4 பிரெஞ்சு பணய கைதிகளையும் விடுவிக்கமுடியும் என்று அல்-கொய்தாவின் வட ஆப்பிரிக்க கிளை அறிவித்துள்ளது . இவர்கள் நான்கு பேரும் செப்டம்பர் மாதம்-முதல் அல் கொய்தா ......[Read More…]