விதிகளை மீறி

ஆதர்ஷ் குடியிருப்பை 3 மாதத்துக்குள் இடித்து தள்ள வேண்டும்
ஆதர்ஷ் குடியிருப்பை 3 மாதத்துக்குள் இடித்து தள்ள வேண்டும்
மும்பை கொலபா கடற்கரைபகுதியில் விதிகளை மீறி கட்டப்பட்ட ஆதர்ஷ் அடுக்கு மாடி குடியிருப்பை 3 மாதத்துக்குள் இடித்து தள்ள வேண்டும் என மத்திய சுற்றுச் சூழல் அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது . அனுமதி இல்லாமல் ......[Read More…]