விதித்துள்ளது.

வரலாறு காணத வெங்காய விலை உயர்வு
வரலாறு காணத வெங்காய விலை உயர்வு
வரலாறு காணத வெங்காய விலை உயர்வு பொது மக்களிடையே பெரும் அதிர்ப்த்தியை  ஏற்படுத்தி உள்ளது,  இதை தொடர்ந்து மத்திய அரசு வெங்காய ஏற்றுமதிக்கு காலவரையின்றி தடை விதித்துள்ளது. மேலும், ......[Read More…]