விதிமுறை

கோவில் வழிபாட்டில் கடை பிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகள்
கோவில் வழிபாட்டில் கடை பிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகள்
* பிரகாரம் வலம் வரும் பொழுது வேகமாக நடக்க கூடாது * வீண் வார்த்தைகளும் தகாத சொற்களும் சொல்லகூடாது ...[Read More…]