விதுரர்

விதுரர் பாகம் 5
விதுரர் பாகம் 5
இவ்வாறு பற்பல வழிகளில் திருதராஷ்டிரன் மற்றும் துரியோதனாதிகளால் இடித்துரைக்கப் பட்டாலும் விதுரர் தமது கடமையில் கண்ணாக இருந்தார்!! கடைசி வரையில் ஹஸ்தினாபுரத்துக்கும் துரியோதனனுக்கும் நல்லதையே அவர் உரைத்தார்!! ஆயினும் துரியோதனின் கெட்ட மனநிலையால் ......[Read More…]

August,6,14,
விதுரர் பாகம் 4
விதுரர் பாகம் 4
அரக்கு மாளிகை சம்பவத்துக்குப் பின்னர் பாண்டவர் தப்பித்தது பற்றிப் பின்னால் அறிந்த துரியோதனன் அது போன்று அவர்களைத் தப்பிக்க வைத்தது விதுரரைப் போன்ற ஒருவரால்தான் முடியும் என்று கருதி அவர் மேல் சந்தேகமும் ......[Read More…]

August,5,14,
விதுரர் பாகம் 3
விதுரர் பாகம் 3
பிறப்பினால் இழிவாக சிலரால் சொல்லப் பட்டாலும் கூட ஹஸ்தினாபுர மக்கள் அனைவராலும் அன்புடன் மதிக்கப் பட்டார் விதுரர்!! இளமை முதலே தனிமை விரும்பியாகவும் தர்ம சிந்தனையுடனும் இருந்த அவர் பல விதமான தர்மங்கள் ......[Read More…]

July,30,14,
விதுரர் பாகம் 2
விதுரர் பாகம் 2
வியாசமுனிவரை கர்ப்பதானம் தரவேண்டி அவர் சம்மதித்த பின் நடந்த நிகழ்வுகள் கீழ்க்கண்டவாறு அமைந்தன! ...[Read More…]

July,30,14,
விதுரர் பாகம் 1
விதுரர் பாகம் 1
மகாபாரதம் என்னும் இதிகாசம் முழுதும் பல்வேறு விதமான அரசியல் சூழ்ச்சிகளையும் அதர்மங்களையும் கொண்டதாக இருப்பினும் அதில் மறக்க இயலாத கதாபாத்திரங்கள் பலதையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது!! அதிலே ஒரு பாத்திரம்தான் மகாபாரதத்தில் 'மகாத்மா' என்ற ......[Read More…]

July,30,14,