விநாயகர் சிலை

மதுரையில் இந்துமுன்னணி சார்பில் 160 விநாயகர் சிலைகள்  கரைப்பு
மதுரையில் இந்துமுன்னணி சார்பில் 160 விநாயகர் சிலைகள் கரைப்பு
மதுரையில் இந்துமுன்னணி சார்பில் 160 விநாயகர் சிலைகளை ஊர்வலமாக எடுத்துச் சென்று ஆற்றில் கரைத்தனர். ...[Read More…]

September,12,13,