விநாயகர்

விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்துக்கள்
விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்துக்கள்
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள சகோதரர்கள் அனைவரும் விநாயகர் சிலையை நிறுவி சமுக விழாவாக கொண்டாடி வருகிறார்கள். இது ஒவ்வொரு விநாயகர் சதுர்த்தியன்றும் பல்லாயிரக்கணக்கான இடங்களில் வைக்கப்படும் விநாயகர் சிலைகள் அந்தந்த பகுதி மக்களின் விழாவாக ......[Read More…]

விநாயகர் சதுர்த்தித் திருவிழா  இந்துக்களின்  எழுச்சி, ஒற்றுமைக்கான  திருவிழா;
விநாயகர் சதுர்த்தித் திருவிழா இந்துக்களின் எழுச்சி, ஒற்றுமைக்கான திருவிழா;
கடந்த 30 ஆண்டுகளாக விநாயகர் சதுர்த்தித் திரு விழாவினை இந்துக்களின் எழுச்சி, ஒற்றுமைக்கான திருவிழாவாக சமுதாய விழாவாக இந்துமுன்னணி நடத்தி வருகிறது. சமுகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள ஜாதி, மொழி, ......[Read More…]

ஆத்யந்தமூர்த்தம்
ஆத்யந்தமூர்த்தம்
தலைவனுக்கும் தொண்டனுக்கும் சமத்துவம் நிலவும் இடம் ஆன்மிகம்தான்! விநாயகர் முழு முதற் கடவுள்; அனுமார் தொண் டர். முதலில் விநாயகர் திருவிழாவுடன் தொடங்கி, ஆஞ்சநேயர் விழாவுடன் நிறைவு செய்வது ஒரு மரபு. ஆதலால் ......[Read More…]