விநோபா பாவே

பூதான ரிஷிமூலம் பப்பாளிப் பழம்
பூதான ரிஷிமூலம் பப்பாளிப் பழம்
பூதான இயக்கத்தின் முன்னோடி விநோபா பாவே. அவர் சிறுவனாக இருந்தபோது அவரது வீட்டுத் தோட்டத்தில் ஒரு பப்பாளி மரம் நன்கு காய்த்திருந்தது. அது கனிந்தவுடன் அதைத் தான் உண்ண தனது தாயிடம் அனுமதி ......[Read More…]