விபத்து காப்பீடு

விபத்து காப்பீடு சகோதரிகளுக்கு கொடுக்கும் சிறந்த ராக்கி பரிசு
விபத்து காப்பீடு சகோதரிகளுக்கு கொடுக்கும் சிறந்த ராக்கி பரிசு
மலர்களைப்போல் தங்கை உறங்குகின்றாள், அண்ணன் வாழவைப்பான் என்றே அமைதிகொண்டாள்'' என்ற திரைப்பாடல், தமிழ்நாட்டிலும், இதுபோன்ற பலமொழிகளில் இருக்கும் பாடல்கள், அந்தந்த மொழிகளைப்பேசும் மக்களுக்கும், சகோதர, சகோதரி உறவுகள், அதாவது அண்ணன், தம்பி, அக்கா, ......[Read More…]