விபீஷணனை

சேவை இல்லாத வெறும் பக்தி உபயோகமில்லாதது
சேவை இல்லாத வெறும் பக்தி உபயோகமில்லாதது
விபீஷணனை அனுமன் சந்திக்கிறான். அவனது இல்லத்தில் மஹா விஷ்ணுவின் பிரதிமையை வைத்து அனுதினமும் தவறாமல் பூஜை செய்துவருவதைக் காண்கிறான். 'ஆஹா! இவனல்லவோ சிறந்த விஷ்ணு பக்தன்!' எனப் புளகாங்கிதம் அடைகிறான். அவனுடன் நட்பு ......[Read More…]

December,18,12, ,