விமானச் சேவை

உள்ளூர் விமான போக்குவரத்து சந்தையில் இந்தியா மூன்றாமிடம் பெற்றுள்ளது.
உள்ளூர் விமான போக்குவரத்து சந்தையில் இந்தியா மூன்றாமிடம் பெற்றுள்ளது.
உள்ளூர் விமானச் சேவையை மக்கள் அதிகம் பயன் படுத்தி வருவதால் உலகளவில் இந்தியா 3ம் இடம் பெற்றுள்ளது. ஆசிய பசிபிக் விமான போக்கு வரத்து மையம் வௌியிட்டுள்ள பட்டியலில் 2016ம் ஆண்டுக்கான சந்தையில் இந்தியா ......[Read More…]

March,27,17,