விமான கட்டுபாட்டு இயக்குநரகம்

வெளிநாட்டு விமானிகள் 2013ம் ஆண்டிற்குள் வெளியேற உத்தரவு
வெளிநாட்டு விமானிகள் 2013ம் ஆண்டிற்குள் வெளியேற உத்தரவு
இந்தியவில் இருக்கும் விமான நிறுவனங்களில் வேலை பார்க்கும் வெளிநாட்டு விமானிகள் வரும் 2013ம் ஆண்டிற்குள் பணியிலிருந்து வெளியேறற விமான கட்டுபாட்டு இயக்குநரகம் உத்தரவிட்டுள்ளது .இது தொடர்பாக விமான-கட்டுப்பாட்டு இயக்குநர் பாரத்பூஷன் தெரிவிக்கையில் ......[Read More…]