வியாபம்

வியாபம்’ ஊழல் வழக்கு பதிவுசெய்ய ஆணையிட்ட முதல் நபரே நான்தான்
வியாபம்’ ஊழல் வழக்கு பதிவுசெய்ய ஆணையிட்ட முதல் நபரே நான்தான்
'வியாபம்' ஊழல் பற்றி தெரியவந்ததும், இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவுசெய்ய ஆணையிட்ட முதல் நபரே நான்தான். பின்னர் இந்தவழக்கில் ஏற்பட்ட சிக்கல்களை தீர்ப்பதற்காக நாங்கள் சிறப்பு அதிரடிப் படையை அமைத்தோம். அந்தபடையும் ஐகோர்ட்டு ......[Read More…]

August,3,15,