விரைவு சாலை

தமிழகத்தை பின்நோக்கி இருண்ட காலத்திற்கு இழுக்கும் கூட்டம்
தமிழகத்தை பின்நோக்கி இருண்ட காலத்திற்கு இழுக்கும் கூட்டம்
சென்னை - திருவண்ணாமலை - அரூர் - சேலம் புதிய பசுமை வழி விரைவு சாலை பற்றியது: அனைவரும் தவறாமல் படிக்கவும்..!! இணையத்தில் இந்த திட்டத்தை பற்றி பல கேள்விகள்,கற்பனை, பயம், நம்ப முடியாத தகவல்கள் ......[Read More…]