விலேயே ஸ்டாலினிஸ

கேரளத்தில் ஸ்டாலினிஸ பாணி  இன்னும் காணப்படுகிறது ஏகே.அந்தோனி
கேரளத்தில் ஸ்டாலினிஸ பாணி இன்னும் காணப்படுகிறது ஏகே.அந்தோனி
ஐரோப்பா விலேயே ஸ்டாலினிஸ பாணி செயல்பாடுகள் காலாவதியாகி விட்ட நிலையில் கேரளவில் ஸ்டாலினிஸ பாணி செயல்பாடுகள் இன்னும் காணப்படுகிறது என்று பாதுகாப்பு துறை அமைச்சர் ஏகே.அந்தோனி ......[Read More…]