விளம்பி தமிழ் புத்தாண்டு

தமிழகமக்கள் தமிழ் புத்தாண்டினை இன்று உற்சாகமாக கொண்டாடினர்
தமிழகமக்கள் தமிழ் புத்தாண்டினை இன்று உற்சாகமாக கொண்டாடினர்
உலகம் முழுவதும் வாழும் தமிழகமக்கள் தமிழ் புத்தாண்டினை இன்று உற்சாகமாக கொண்டாடினர்.விளம்பி தமிழ் புத்தாண்டு இன்று பிறந்துள்ளதை முன்னிட்டு ஏராளமானோர் வீடுகளில் கனிகளை அலங்கரித்து சாமி கும்பிட்டனர். கோவில்களில் இறைவனை வழிபட்டு புத்தாண்டினை மகிழ்ச்சிகரமாக ......[Read More…]