விவசாயிகள் வருமானம்

விவசாயிகள் வருமானம் இரட்டிப்பாக வளர பிரதமர் நரேந்திர மோடி 7 யோசனை
விவசாயிகள் வருமானம் இரட்டிப்பாக வளர பிரதமர் நரேந்திர மோடி 7 யோசனை
 விவசாயிகள் வருமானம் இரட்டிப்பாக வளர பிரதமர் நரேந்திர மோடி 7 யோசனைகளை வெளியிட்டுள்ளார். இதற்கு ஏற்ப பாசனதிட் டங்களை மேம்படுத்துவது, தரமான விதைகளை அளிப்பது, அறுவடைக்கு பிறகான சேதங்களை தவிர்ப்பது போன்றவற்றில் புதியமுறைகளை மேற்கொள்கிற ......[Read More…]