விவேகானந்தரின் சொற்பொழி

இந்தியாவில் எந்த‌க்கால‌த்திலாவ‌து சீர்திருத்த‌ கார‌ர்க‌ள் இல்லாம‌ல் இருந்த‌துண்டா?
இந்தியாவில் எந்த‌க்கால‌த்திலாவ‌து சீர்திருத்த‌ கார‌ர்க‌ள் இல்லாம‌ல் இருந்த‌துண்டா?
1897-ஆம் வருடம் பிப்ரவரி 6 முதல் 14-ஆம் தேதிவரையில் ஒன்பது நாட்கள் சுவாமி விவேகானந்தர் சென்னையிலிருக்கும் ஐஸ்ஹவுஸ் (தற்போது விவேகானந்தர் இல்லம்) கட்டிடத்தில் தங்கியிருந்தார். அவர் சென்னையில் அப்போது ஆற்றிய சொற்பொழிவுகளில் ஒன்று ...   சென்னையில் ......[Read More…]