விவேகானந்தரை

விவேகானந்தரை பற்றி மகாகவி பாரதியார்
விவேகானந்தரை பற்றி மகாகவி பாரதியார்
ஆஹா! சுவாமி விவேகானந்தரைப் போன்று பத்து பேர் இப்போது இருந்தால், இன்னும் ஒரு வருடத் திற்குள் இந்து தர்மத்தின் வெற்றிக்கொடியை உலகம் எங்கும் நாட்டலாம். சுவாமி விவேகானந்தர், யோசனை செய்யாத பெரிய விஷயமே கிடையாது. ......[Read More…]