விஷக்காய்ச்சலால்

பீகாரில் ஒருவித மர்மகாய்ச்சலுக்கு 19 குழந்தைகள் பலி
பீகாரில் ஒருவித மர்மகாய்ச்சலுக்கு 19 குழந்தைகள் பலி
பீகாரில் ஒருவித மர்மகாய்ச்சலுக்கு 19 குழந்தைகள் பலியாகியுள்ளனர் . 16 குழந்தைகள் சிகிச்சைபெற்று வருகின்றனர். மாநிலத்தின் பலபகுதிகளிலும் விஷக்காய்ச்சலால் குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர். கயா நகரில் இந்தகாய்ச்சல் தாக்கிய குழந்தைகளில் 8 பேர் ......[Read More…]