விஷ்ணுப் பிரியா

விஷ்ணுப் பிரியாவின் உயிரிழப்பு மற்ற இழப்புகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதாகவே அமைய வேண்டும்
விஷ்ணுப் பிரியாவின் உயிரிழப்பு மற்ற இழப்புகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதாகவே அமைய வேண்டும்
விஷ்ணுபிரியா அவர்களின் உயிரிழப்பு பல்வேறு விவாதங்களுக்கு வித்திட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அவரின் உயிரிழப்பு முழுமையாக விசாரிக்கப்பட்டு அவர் குடும்பத்திற்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் என்பது முக்கியம். அதே நேரத்தில் ஒவ்வொரு உயிரிழப்புகளுக்கும் CBCID ...[Read More…]