விஸ்வரூபமா

முதல்பலி..”துப்பாக்கி”..இப்போது விஸ்வரூபமா?
முதல்பலி..”துப்பாக்கி”..இப்போது விஸ்வரூபமா?
கமல் ஹாசனின் " விஸ்வரூபம்" திரைப் படத்தை 15 நாட்களுக்கு திரையிடுவதை தடைசெய்த தமிழக அரசை வன்மையாக கண்டிக்கிறேன்.. முதலில் ஒருவிஷயத்தை தெளிவாக்கி விடுகிறேன்.. ...[Read More…]