விஸ்வாமித்திர முனிவரின்

அகந்தை ,ஆத்திரம் , கர்வத்தை வென்றவனே சிறந்தவன்
அகந்தை ,ஆத்திரம் , கர்வத்தை வென்றவனே சிறந்தவன்
முன்னொரு காலத்தில் அஷ்தகா என்றொரு முனிவர் இருந்தார். அவர் விஸ்வாமித்திர முனிவரின் புதல்வர். மெத்த ஞானம் பெற்றவர், ஆனால் கர்வம் கொண்டவர். அவருக்கு உடன் பிறந்தோர் மூவர் உண்டு. அவர்களில் ஒருவர் சிபி சக்ரவர்த்தியாவர். ஒரு ......[Read More…]